Control de plagues

Eliminació de tèrmits a Lleida

contacteu amb nosaltres

Tractament per a Fusta

A AC Plagues Urbanes disposem d'un equip altament qualificat per a l'eliminació de tèrmits a Lleida, contacteu amb nosaltres.

 

Des de AC Plagues Urbanes us ensenyarem com tractar la fusta per prevenir els possibles danys causats tant per tèrmits com per corcs.

Termits

Els tèrmits, al igual que els corcs, són insectes que es mengen la fusta. Be, de fet es megen qualsevol cosa que contingui cel·lulosa. Tot i que a la nostra cultura les construccions no acostumen a ser de fusta hi ha molts elements constructius o ornamentals que la contenen o se'n deriven: bigues, marcs i premarcs de portes i finestres, tarimes i parquets, mobles, etc.

 

Com us podeu imaginar els danys que causen són molt importants i económicament cars.

Com detectar-les

 

La seva aparença és de formiga però es pot diferenciar fàcilment ja que no tenen "cintura" i són de color clar. La fase alada es diferencia en que les seves 4 ales son de la mateixa mida quan les formigues tenen dos parells diferents. Però, es possible que no les arribeu a veure ja que no acostumen a estar a la vista. Fan el niu (el termiter) a terra, entren als espais a través dels elements que penetren a terra i es desplacen per dins la fusta, i a l'especie principal, Reticulermes lucifugus, no li agrada la llum i fa petits tunels de terra per protegir-se. Aixi dons, és més fàcil detectar la seva presència pels seus efectes:

  • Restes d'excrements a l'entorn de la fusta atacada amb aspecte de pols de fusta fi.
  • Tunels d'argila per on circulen els tèrmits.
  • El vol dels tèrmits alats a la primavera (veure il·lustració per diferenciar-les de les formigues).
  • Fusta buida, on només la capa exterior envernissada roman intacta.

Com combatre-les

 

Hi ha tres tècniques principals per a la lluita contra els tèrmits que poden realitzar-se de forma combinada. Aquests són:

  • El tractament perimetral que crea una barrera insecticida al terra que evita l'accés des del niu a les edificacions. És un métode molt efectiu però fa servir insecticides i no destrueix el niu.
  • Tractament de la fusta en perill. Al igual que amb la carcoma es tracta la fusta que està a l'abast dels tèrmits de tal forma que al menjar-la moren. Combinada amb el mètode perimetral és la forma tradicional de tractar contra els tèrmits.
  • Esquers impregnats d'una hormona que provoca la mort al interferir en el desenvolupament normal dels insectes. El millor d'aquest sistema es se'n aprofita d ela trofolaxia, el hàbit de repartir-se el menjar, de tal forma que es pot provocar la mort del termiter sencer. Aquests esquers també serveixen de testimoni per detectar la seva presència.

 

Si teniu un problema de tèrmits no dubteu a contactar-nos i nosaltres ens encarregarem de resoldre el problema.

AC Plagues Urbanes termitas

Corcs

Els corcs són escarabats que s'alimenten de fusta. Afortunadament les espècies que ho fan son poques, tot i que els seus danys poden tenir un gran cost ja que poden afectar no només mobles si no elements estructurals, i obres d'art. Al igual que els tèrmits, els corcs s'alimenten de fusta, però són més selectius i no es mengen els seus derivats com el paper o alguns aglomerats.

Com saber si la fusta està infestada

 

El signe més evident es la presència de forats rodons, d’un a 12mm de diàmetre en funció de l’espècie, a la superfície de la fusta. Generalment es pensa que és l'escarabat qui produeix els danys, en realitat és la larva qui produeix el dany principal i la fase d'escarabat només fa el forat de sortida. Al sortir acostumen a caure serradures o pols de fusta de dintre dels túnels, aquests és un altre signe evident. Per últim, els corcs, al rossegar la fusta produeixen un soroll característic que tot i ser de baixa intensitat pot sentir-se clarament a la nit.

Com tractar-los

 

Existeixen tres tècniques bàsiques de prevenció i tractament del corcs.

  • Tractaments de superfície mitjançant l’aplicació de productes insecticides a la superfície externa de la fusta. Els tractaments poden aprofundir de 2 a 3mm dins la mateixa. No eliminen les larves de l’interior però eviten noves entrades i maten els adults al sortir. Pot ser un mètode efectiu per si sol, ja que interromp el cicle, però no atura els danys de forma immediata. Per això acostuma a realitzar-se paral·lelament a tractaments per injecció. Si l’aplicació es fa mitjançant productes en gel la penetració pot ser superior. Els tractaments en gel estan indicats per a obres d’art o objectes ornamentals als quals no es poden aplicar tècniques d’injecció d’insecticides.
  • Tractaments en profunditat mitjançant la injecció d’insecticides. Persegueixen eliminar els insectes de l’interior de la fusta i aturar els danys que causen de forma immediata. Es realitzen forats distribuïts homogèniament i es taponen amb una vàlvula que permetrà la injecció a pressió de l’insecticida. L’alta pressió i la presència de túnels fan que l’insecticida penetri profundament a la fusta. Aquest tractament deixa la fusta protegida per a d’altres plagues, com els tèrmits i també protegeix dels fongs ja que el tractament també pot portar fungicida.
  • Tractaments d’atmosfera controlada. Estan especialment indicats per a mobles, obres d’art i qualsevol objecte que no pugui ser tractat amb insecticides. Els objectes a tractar s’introdueixen en un espai en el qual es modifica la temperatura i es substitueix l’aire per una composició de gasos, de tal forma que les condicions atmosfèriques (temperatura i absència d’oxigen) provoquen la mort dels insectes. Aquest tractament no fa servir cap insecticida i no deixa cap tipus de residu.

Si teniu un problema de corcs no dubteu a contactar-nos i nosaltres ens encarregarem de resoldre el problema.

Truqui'ns al973 245 571, us assessorarem en allò que necessiteu.