Control de plagues

Servei de desratització a Lleida

contacteu amb nosaltres

Eliminació de rosegadors

A AC Plagues Urbanes som especialistes en l'eliminació de rosegadors, el nostre servei de desratització a Lleida com a les províncies limítrofes és realitzat pel nostre gran equip de treball, són experts professionals que li garantiran l'eliminació d'aquests mamífers.


A continuació, conegueu més sobre aquests animals invasius:

Rosegadors

Rates i ratolins són mamífers altament adaptables al seu entorn; poden sobreviure amb qualsevol aliment que tinguin al seu abast, tenen una capacitat de resistència física increïble, són capaces de passar per forats inversemblants i d'escalar per parets i canonades, per si això no fos poc la seva capacitat reproductiva és molt elevada, i poden produir-se creixements de població ràpids si les condicions són favorables. Són també animals socials (formen grups familiars) i amb una capacitat d’aprenentatge elevada. Això fa que el seu control sigui més difícil i s’hagi d’anar sempre un pas per davant.

 

Els danys que causen són elevats i estan produïts per les seves mossegades que causen danys directes al malmetre els aliments i altres mercaderies, però també pels danys causats a les instal·lacions al rosegar cables i fer galeries. A més, tenen la costum de defecar quan mengen, contaminant i malmetent mercaderies que no han arribat a rosegar. Aquest darrer fet agreuja el risc que l’acció dels rosegadors transmeti microbis patògens que provoquen greus intoxicacions alimentàries i malalties potencialment mortals. Els rosegadors també tenen paràsits (puces, àcars, polls) que poden transmetre als humans i aquests al seu temps transmetre malalties de les que són portadors.

Com detectar-los

 

És difícil arribar a observar-los ja que tenen hàbits principalment nocturns i defugen la presència humana, però es pot conèixer la seva existència per les seves femtes, que son fosques, allargades i d’un a 3mm de longitud, les marques dels seus incisius inferiors, que deixen marques, solcs paral·lels, al menjar i objectes que roseguen.

Com controlar-los

 

Els mètodes de control passen per fer una anàlisi prèvia important per establir les estratègies de major èxit davant la plaga. En el control dels rosegadors els mètodes culturals són importants i passen per tancar les vies de pas (forats, esquerdes, desaigües) i impedir l’accés al menjar i l’aigua.

 

El mètodes actius més habituals són:


Trampes, que serveixen per detectar la presència i per capturar els animals. Les més emprades són les trampes adhesives per al control de ratolins.
Esquers enverinats. Els verins emprats tenen efecte anticoagulant. El seu efecte no és immediat de tal forma que els rosegadors no moren al costat del esquer i la resta d’individus no “aprenen” que l’esquer està enverinat. Aquests esquers són molt segurs ja que emprats a AC Plagues estan tractats amb forts amargants per tal que no siguin ingerits accidentalment per persones o animals domèstics i en cas d’accident existeix l’antídot (vitamina K1).

 

Si teniu un problema de rosegadors no dubteu a contactar-nos i nosaltres ens encarregarem de resoldre el problema.

AC Plagues Urbanes ratas

Per a l'eliminació de rosegadors, compteu amb nosaltres.