LES XINXES: Torna una vella plaga global

Si sospiteu de la presència de xinxes, al vostre establiment hoteler, residència o habitatge, cal actuar amb rapidesa i contactar amb una empresa de Control de plagues urbanes.

Les empreses de Control de Plaguesestan constatant la presència cada vegada mes nombrosa al nostre pais, d’una plaga antiga, pràcticament inexistent des de els anys 50, i que en l’actualitat a ressorgit de forma espectacular en tot el mon: La Xinxa del llit. (Cimex lectularius, Ordre: Hemiptera, Familia: Cimicidae). 


La xinxa del llit, es un insecte que pica i succiona la sang de les persones i d’altres mamífers. La seva picada es molt molesta, provocant uns símptomes que varien en funció de la sensibilitat de cada persona. La seva presència, estava associada anteriorment a una manca d’higiene, tan mateix en l’actualitat, ens la podem trobar en qualsevol indret on visquin persones, independentment de les seves condicions higiènic sanitàries i de la seva condició socioeconòmica. Les Xinxes son unes grans viatgeres que normalment poden aparèixer en les nostres vivendes, hotels, albergs i d’altres llocs amb un gran moviment de població, transportades per l’equipatge, roba, mobles de segona ma, matalassos, etc... des de qualsevol indret.


La Xinxa és de color marró, més vermellós desprès d’haver ingerit sang. En estat adult té uns 5 mm de llargada. Té cinc etapes juvenils, conegudes com a nimfes, que no deixen de ser versions en miniatura de l’estat adult. Cada etapa nimfal requereix d’almenys una ingesta de sang per mudar a
següent etapa. El desenvolupament nimfal pot durar entre unes 4-8 setmanes i en estat d’adult poden viure un promig entre 6 i 12 mesos, depenent de la temperatura i de la disponibilitat d’aliment fonamentalment. S’alimenten de sang durant la nit i poden sobreviure llargs períodes de temps sense alimentar-se. 


En un principi les infestacions solen estar al voltant del llit, encara que per la seva gran capacitat de desplaçament, es poden escampar per totes les estàncies. Son molt més actives durant la nit, de dia es refugien a les esquerdes, fissures i racons mes protegits (sòcols, endolls, punts de llum, etc...). Normalment la primera evidencia de la seva existència son les picadures que presenten les persones (encara que poden tardar a manifestar-se fins a vuit dies). També es fàcil d’observar taques fosques d’excrements secs al llit, llençols, matalassos, sòcols,..

Si vostè sospita de la presència de xinxes, en el seu establiment hoteler, residencia o vivenda, cal actuar amb rapidesa i contactar amb una empresa de Control de plagues urbanes. Asseguris que l’empresa està inscrita en el Registre Oficial d’establiments i Serveis Plaguicides i que els seus tècnics disposin de la titulació i experiència necessària que els capacita per desenvolupar la feina. El control de Xinxes no es feina fàcil i precisa de la adopció d’una sèrie de mesures físiques, estructurals, químiques i de maneig (gestió de la roba, mobles, fundes anti-xinxes...) que precisaran de la seva col·laboració.

0
Feed

Deixar un comentari

© 2024 A.C. Plagues Urbanes S.L Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL