Termitas Lleida

Termits

Els tèrmits, al igual que els corcs, són insectes que es mengen la fusta. Be, de fet es megen qualsevol cosa que contingui cel·lulosa. Tot i que a la nostra cultura les construccions no acostumen a ser de fusta hi ha molts elements constructius o ornamentals que la contenen o se'n deriven: bigues, marcs i premarcs de portes i finestres, tarimes i parquets, mobles, etc. Com us podeu imaginar els danys que causen són molt importants i económicament cars.

Com detectar-les
La seva aparença és de formiga però es pot diferenciar fàcilment ja que no tenen "cintura" i són de color clar. La fase alada es diferencia en que les seves 4 ales son de la mateixa mida quan les formigues tenen dos parells diferents. Però, es possible que no les arribeu a veure ja que no acostumen a estar a la vista. Fan el niu (el termiter) a terra, entren als espais a través dels elements que penetren a terra i es desplacen per dins la fusta, i a l'especie principal, Reticulermes lucifugus, no li agrada la llum i fa petits tunels de terra per protegir-se. Aixi dons, és més fàcil detectar la seva presència pels seus efectes:
  • Restes d'excrements a l'entorn de la fusta atacada amb aspecte de pols de fusta fi.
  • Tunels d'argila per on circulen els tèrmits.
  • El vol dels tèrmits alats a la primavera (veure il·lustració per diferenciar-les de les formigues).
  • Fusta buida, on només la capa exterior envernissada roman intacta.

Com combatre-les
Hi ha tres tècniques principals per a la lluita contra els tèrmits que poden realitzar-se de forma combinada. Aquests són:
  • El tractament perimetral que crea una barrera insecticida al terra que evita l'accés des del niu a les edificacions. És un métode molt efectiu però fa servir insecticides i no destrueix el niu.
  • Tractament de la fusta en perill. Al igual que amb la carcoma es tracta la fusta que està a l'abast dels tèrmits de tal forma que al menjar-la moren. Combinada amb el mètode perimetral és la forma tradicional de tractar contra els tèrmits.
  • Esquers impregnats d'una hormona que provoca la mort al interferir en el desenvolupament normal dels insectes. El millor d'aquest sistema es se'n aprofita d ela trofolaxia, el hàbit de repartir-se el menjar, de tal forma que es pot provocar la mort del termiter sencer. Aquests esquers també serveixen de testimoni per detectar la seva presència.

Si teniu un problema de tèrmits no dubteu a contactar-nos i nosaltres ens encarregarem de resoldre el problema.

Corcs

Els corcs són escarabats que s'alimenten de fusta. Afortunadament les espècies que ho fan son poques, tot i que els seus danys poden tenir un gran cost ja que poden afectar no només mobles si no elements estructurals, i obres d'art. Al igual que els tèrmits, els corcs s'alimenten de fusta, però són més selectius i no es mengen els seus derivats com el paper o alguns aglomerats.

Com saber si la fusta està infestada
El signe més evident es la presència de forats rodons, d’un a 12mm de diàmetre en funció de l’espècie, a la superfície de la fusta. Generalment es pensa que és l'escarabat qui produeix els danys, en realitat és la larva qui produeix el dany principal i la fase d'escarabat només fa el forat de sortida. Al sortir acostumen a caure serradures o pols de fusta de dintre dels túnels, aquests és un altre signe evident. Per últim, els corcs, al rossegar la fusta produeixen un soroll característic que tot i ser de baixa intensitat pot sentir-se clarament a la nit.

Com tractar-los
Existeixen tres tècniques bàsiques de prevenció i tractament del corcs.
  • Tractaments de superfície mitjançant l’aplicació de productes insecticides a la superfície externa de la fusta. Els tractaments poden aprofundir de 2 a 3mm dins la mateixa. No eliminen les larves de l’interior però eviten noves entrades i maten els adults al sortir. Pot ser un mètode efectiu per si sol, ja que interromp el cicle, però no atura els danys de forma immediata. Per això acostuma a realitzar-se paral·lelament a tractaments per injecció. Si l’aplicació es fa mitjançant productes en gel la penetració pot ser superior. Els tractaments en gel estan indicats per a obres d’art o objectes ornamentals als quals no es poden aplicar tècniques d’injecció d’insecticides.
  • Tractaments en profunditat mitjançant la injecció d’insecticides. Persegueixen eliminar els insectes de l’interior de la fusta i aturar els danys que causen de forma immediata. Es realitzen forats distribuïts homogèniament i es taponen amb una vàlvula que permetrà la injecció a pressió de l’insecticida. L’alta pressió i la presència de túnels fan que l’insecticida penetri profundament a la fusta. Aquest tractament deixa la fusta protegida per a d’altres plagues, com els tèrmits i també protegeix dels fongs ja que el tractament també pot portar fungicida.
  • Tractaments d’atmosfera controlada. Estan especialment indicats per a mobles, obres d’art i qualsevol objecte que no pugui ser tractat amb insecticides. Els objectes a tractar s’introdueixen en un espai en el qual es modifica la temperatura i es substitueix l’aire per una composició de gasos, de tal forma que les condicions atmosfèriques (temperatura i absència d’oxigen) provoquen la mort dels insectes. Aquest tractament no fa servir cap insecticida i no deixa cap tipus de residu.

Si teniu un problema de corcs no dubteu a contactar-nos i nosaltres ens encarregarem de resoldre el problema.

© 2023 A.C. Plagues Urbanes S.L Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL