Fumigacions Lleida

Control de plagues

En AC Plagues seguim les directrius del control integrat de plagues. És un procés que consta de quatre fases que anteposa el sentit comú i l'ús racional de pesticides per aconseguir els resultats desitjats de la manera més sostenible. Estem a Lleida però pot contactar amb nosaltres ja que també treballem en altres províncies. 


Les fases del procés són:

Primera fase:

Definir els llindars de plaga tolerables.
Un ratolí en un magatzem de ferros pot no considerar-se una plaga, no obstant això la seva presència no seria tolerada en la cuina d'una empresa de catering ni en un quiròfan. En aquesta fase definim amb el client quins són les plagues a controlar i quin nivell de presència està disposat a tolerar en funció de les característiques pròpies del client.

Segona fase:

Monitoreo de les plagues.

En aquesta fase definim el nivell de presència inicial de la plaga. En funció d'est i del nivell de plaga que s'hagi fixat com a objectiu a aconseguir, es definiran els mètodes de control a realitzar i la seva temporització.

Tercera fase:

Mesures de prevenció i mesures culturals.
Serviran per evitar o minorar la plaga en els tractaments preventius i permetran reduir-la en els preventius. En el sistema de lluita integrada es dóna preferència a l'ús de tècniques de control que evitin o disminueixin l'ús de plaguicides. Per exemple, fent la neteja de la cuina a la nit en comptes d'al matí o guardant tot el menjar en càmeres i espais tancats, reduïm el menjar disponible i amb això el nivell de plaga. D'aquesta forma els tractaments són més efectius, sostenibles i eficients.

Quarta fase:

Mesures de control.

En aquest moment estem davant una plaga que les mesures preventives no han pogut situar-se per sota del llindar tolerable i s'inicia el control actiu de la plaga. En primer lloc s'utilitzaran els biocidas de menor impacte ambiental (les feromones, per exemple) i seran complementats per plaguicides tradicionals fins a la consecució dels objectius marcats.

Consulti tots els nostres serveis en el

973 245 571.

© 2023 A.C. Plagues Urbanes S.L Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL